Koleje Waskotorowe Na Kresach Wschodnich II RP | Schmalspurbahnen in den östlichen Grenzgebieten der Zweiten Polnischen Republik

Artikelnummer: 9788394307592

EAN: 9788394307592

376 Seiten | Format ca: 21 x 30 cm
Bilderanzahl ca:  zahlr. s/w
Erscheinungsjahr: 2020 | gebunden


39,95 €
2 auf Lager

Lieferzeit: 4 - 9 WerktageBuch in polnischer Sprache!
Lediglich 2 Seiten mit einer Zusammenfassung sind in deutscher Sprache.


Das Buch beschreibt die Geschichte von 46 Schmalspurbahnen in den ehemaligen östlichen Grenzgebieten der Zweiten Polnischen Republik (im folgenden kurz als II PR bezeichnet) von ihren Anfän­gen bis zu den letzten Betriebsjahren. Zwei Weltkriege, mehrfache Veränderungen der Herrscher dieser Länder sowie die Umsiedlung der polnischen und ukrainischen Bevölkerung von Ost nach West nach dem Zweiten Weltkrieg haben die Quellen gemindert, so dass ein genaues Bild dieser Geschichte nicht möglich ist, es aber zumin­dest in Fragmenten gezeigt werden kann. Die Autoren haben diese Schmalspurbahnen nach Art der Nutzung dessen Betriebs in drei Gruppen: PKP-, Wirtschafts- und Forst(Wald)bahnen beschrieben. (PKP = Polnische Staatsbahnen). 

W ksiazce przedstawiono historie 46 kolei waskotorowych na ziemiach dawnych Kresów Wschodnich II Rzeczpospolitej Polskiej od ich poczatków po ostatnie lata eksploatacji. Sa to mozolnie gromadzone przez wiele lat okruchy ich historii ocalale w róznych zródlach, zbiorach archiwalnych i prywatnych, literaturze, prasie i pamietnikach, a ostatnio takze w internecie. Dwie wojny swiatowe, wielokrotne zmiany wladców tych ziem, a takze przesiedlenie po II wojnie swiatowej ludnosci polskiej i ukrainskiej ze wschodu na zachód uszczuplily zródla tak, ze dokladny obraz tej historii nie jest mozliwy, ale pozwala ja przynajmniej we fragmentach pokazac. Jej poczatki to budowa pierwszych kolei lesnych w Karpatach Wschodnich w latach 90. XIX wieku poprzez uruchomienie Kolei Swiecianskiej w 1893 roku po lata I wojny swiatowej, kiedy z wielkim rozmachem i znacznym wysilkiem zolnierzy i jenców wojennych na bezdrozach Wilenszczyzny, Polesia, Wolynia i Huculszczyzny po obu stronach frontu pospiesznie budowano mnóstwo wojskowych kolei polowych, az do polowy lat 20. XX wieku, czasów zagospodarowywania i uprzemyslowienia ziem wschodnich II RP.
Pierwsze dwa rozdzialy krótko i ogólnie szkicuja dzieje Kresów Wschodnich od czasu I RP po lata po II wojnie swiatowej oraz historie, a glównie technike niemieckich, austro-wegierskich i rosyjskich waskotorowych wojskowych kolei polowych. Te koleje wojskowe byly poczatkiem nowoczesnej komunikacji na ziemiach wschodnich II RP. Trzy kolejne rozdzialy opisuja koleje waskotorowe wedlug rodzaju uzytkowników i charakteru eksploatacji w trzech grupach: koleje PKP, gospodarcze i lesne.

SPIS TRESCI (Inhaltzsverzeichnis) :

 • 1. Kresy Wschodnie Rzeczpospolitej Polskiej
  1.1. Zarys dziejów kresów na przestrzeni wieków
  1.2. Sytuacja gospodarcza Kresów Wschodnich w latach II Rzeczpospolitej
  1.3. Województwa kresowe II Rzeczpospolitej
 • 2. Poczatki kolei zelaznych na Kresach Wschodnich
  2.1. Koleje normalnotorowe na Kresach Wschodnich
  2.2. Wojskowe waskotorowe koleje polowe
  2.3. Koleje waskotorowe Dyrekcji Kolejowej w Wilnie
 • Koleje waskotorowe PKP na Kresach Wschodnich
  3.1. Kolej Braslawska
  3.2. Kolej Swiecianska i Naroczanska
  3.3. Koleje waskotorowe w Wilnie
  3.4. Kolej Marcinkaniecka
  3.5. Kolej Gawia - Iwie i Juraciszki - Piesiewicze
  3.6. Kolej Nowogródzka
  3.7. Kolej Baranowicka
  3.8. Kolej Honczary - Filipowicze
  3.9. Kolej Oranczyce - Pruzana
  3.10. Kolej Bluden - Bereza Kartuska
  3.11. Kolej Poleska
  3.12. Kolej Antonowiecka
  3.13. Kolej Wolynska
 • 4. Koleje gospodarcze na Kresach Wschodnich
  4.1. Kolej Huty Szkla „Niemen" i tartaku w Brzozówce
  4.2. Kolej Hancewicze - Deniskowicze
  4.3. Kolej Luszcza - Czuczewicze
  4.4. Kolej Twierdza - Miasto w Brzesciu nad Bugiem
  4.5. Kolej konna Maniewicze - Karsin
  4.6. Koleje Kamieniolomów w Klesowie
  4.7. Kolej Ostki-Tupik / Wojtkiewicze
  4.8. Kolej Kiwerce - Kolonia Gruszwica
  4.9. Kolej Brody
  4.10. Kolej konna weglowa Dzurów - Widynów
 • 5. Koleje lesne w Karpatach Wschodnich
  5.1. Koleje lesne w Bieszczadach Zachodnich
  5.2. Koleje lesne w Bieszczadach Wschodnich
  5.3. Koleje lesne w Gorganach
  5.4. Koleje lesne w Beskidach Huculskich i Czarnohorze
  5.5. Turysci na kolejach lesnych w Karpatach Wschodnich
 • 6. Tabor kresowych kolei waskotorowych
  6.1. Parowozy
  6.2. Trakcja spalinowa
  6.3. Wagony
 • Zalaczniki:
  1. Objasnienie skrótów
  2. Spis stacji i przystanków kresowych kolei waskotorowych PKP
  3. Bibliografia
  Zusammenfassung

Koleje Waskotorowe Na Kresach Wschodnich II RP | Schmalspurbahnen in den östlichen Grenzgebieten der Zweiten Polnischen Republik
ISBN: 9788394307592 978-8-39430-759-2


Versandgewicht: 1,84 Kg

Durchschnittliche Artikelbewertung

Geben Sie die erste Bewertung für diesen Artikel ab und helfen Sie Anderen bei der Kaufenscheidung: